Finalized PhD's Hydraulics Lab

Academic year 2021-2022

RAMOS Pedro (TDM) 2021-2022

Stromingsdynamica in T-vormige samenvloeiingen van open kanalen: effecten van een ongelijk bodempeil

Flow Dynamics at T-Shaped Open-Channel Confluences: Effects of Bed Elevation Discordance

Proefschrift voorgelegd aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur voor het behalen van de graad van Doctor in de Ingenieurswetenschappen - richting bouwkunde

Promotoren: Tom De Mulder & João Pedro Pêgo (UPorto)

Academic year 2020-2021

ENGELEN Lukas (TDM) 2020-2021

Stroming in een open kanaal langs een zijdelings bekken: experimentele studie van massa-uitwisseling en schommelingen van het vrij oppervlak

Open-Channel Flow Past a Lateral Cavity: Experimental Study of Mass Exchange and Free-Surface Seiching

Proefschrift voorgelegd aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur voor het behalen van de graad van Doctor in de Ingenieurswetenschappen - richting bouwkunde

Academic year 2019-2020

BOELENS Thomas (TDM & H. Schuttelaars) 2019-2020

Dieptegemiddelde geïdealiseerde modellering van de hydro-en morphodynamica van getijdenbekkens en estuaria

Depth-averaged idealised modelling of the hydro- and morphodynamics of tidal inlet systems and estuaries

Proefschrift voorgelegd aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur voor het behalen van de graad van Doctor in de Ingenieurswetenschappen - richting bouwkunde

Academic year 2019-2020

VERGEYNST Jenna (Ingmar Nopens, Ans Mouton, Ine Pauwels & TDM) 2019-2020

Stroomafwaartse migratie van paling en zalm door een scheepvaartkanaal: uitdagingen onderweg.

Downstream migration of eel and salmon through a shipping canal: challenges on the road

Proefschrift voorgelegd aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen voor het behalen van de graad van Doctor in de bio-ingenieurswetenschappen

Academic year 2016-2017

SCHINDFESSEL Laurent (TDM) 2016-2017

Numerieke en experimentele modellering van de hydrodynamica van samenvloeiingen van open kanalen

Numerical and experimental modelling of the hydrodynamics of open channel confluences with dominant tributary inflow

Proefschrift voorgelegd aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur voor het behalen van de graad van Doctor in de Ingenieurswetenschappen - richting bouwkunde

Academic year 2016-2017

CREELLE Stéphan (TDM) 2016-2017

Experimentele studie en conceptuele modellering van asymmetrische samenvloeiingen

Experimental study and conceptual modelling of asymmetrical confluences

Proefschrift voorgelegd aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur voor het behalen van de graad van Doctor in de Ingenieurswetenschappen - richting bouwkunde

Academic year 2015-2016

DECROP Boudewijn (TDM) 2015-2016

Numerieke en experimentele modellering van overvloeipluimen in de nabijheid van het baggertuig

Numerical and Experimental Modelling of Near-Field Overflow Dredging Plumes

Proefschrift voorgelegd aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur (UGent) voor het behalen van de graad van Doctor in de Ingenieurswetenschappen

Proefschrift voorgelegd aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen (KU Leuven) voor het behalen van de graad van Doctor in de Ingenieurswetenschappen
Promotoren: Tom De Mulder & Erik Toorman

Academic year 2013-2014

DE ROO Sieglien (PT) 2013-2014
Experimentele studie van het hydrodynamische gedrag van een natuurlijke oeverbescherming belast door scheepsgolven in een beperkte, niet-tijgebonden waterweg
Experimental study of the hydrodynamic performance of a nature-friendly bank protection subject to ship waves in a confined, non-tidal waterway
Proefschrift voorgelegd aan de faculteit Toegepaste Wetenschappen voor het
behalen van de graad van Doctor in de Toegepaste Wetenschappen – richting bouwkunde

MEIRE Dieter (PT) 2013-2014          

Interactie tussen waterstroming en macrofyten: een experimentele en numerieke studie van stroming en sedimentatie in vegetatiepatches

Interaction between water flow and macrophytes: an experimental and numerical study of flow and sedimentation in vegetation patches

Proefschrift voorgelegd aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur voor het behalen van de graad van Doctor in de Ingenieurswetenschappen – richting Bouwkunde

Academic year 2009-2010

ADHIKARI Binod (RV & PT) 2009-2010
Sustainable irrigation strategy for the Babai area in Nepal
Proefschrift voorgelegd aan de faculteit Toegepaste Wetenschappen voor het behalen van de graad van Doctor in de Toegepaste Wetenschappen – richting bouwkunde

DE DONCKER Liesbet (RV & PT) 2009-2010
Fundamentele studie van uitwisselingsprocessen in rivierecosystemen
A fundamental study of exchange processes in river ecosystems
Proefschrift voorgelegd aan de faculteit Toegepaste Wetenschappen voor het behalen van de graad van Doctor in de Toegepaste Wetenschappen – richting bouwkunde

Academic year 2008-2009

FEYS Dimitri (G. De Schutter en RV) 2008-2009
Interacties tussen de rheologische eigenschappen en het verpompen van zelfverdichtend beton.
Interactions between rheological properties and pumping of Self-Compacting Concrete
Proefschrift voorgelegd aan de faculteit Toegepaste Wetenschappen voor het behalen van de graad van Doctor in de Toegepaste Wetenschappen – richting bouwkunde

WHEIDA Edawi (RV) 2008-2009
The Water Resources Management problem in Libya
Proefschrift voorgelegd aan de faculteit Toegepaste Wetenschappen voor het behalen van de graad van Doctor in de Toegepaste Wetenschappen

Academic year 2006-2007

CLAESSENS Tom (PV & PS) 2006-2007
Model-Based Quantification of Systolic and Diastolic Left Ventricular Mechanics
Modelgebaseerde Kwantificatie van de Systolische en Diastolische Linker Ventrikel Mechanica
Proefschrift voorgelegd aan de faculteit Toegepaste Wetenschappen voor het behalen van de graad van Doctor in de Toegepaste Wetenschappen

KAMINSKY Radoslav (PV) ontbreekt 2006-2007
Particle Image Velocimetry analysis of the blood flow in cardiovascular devices
Proefschrift voorgelegd aan de faculteit Toegepaste Wetenschappen voor het behalen van de graad van Doctor in de Toegepaste Wetenschappen

Academic year 2004-2005

VAN TRICHT Ilse (PV) 2004-2005
Driedimensionaal computermodel voor een kunstnier
Proefschrift voorgelegd aan de faculteit Toegepaste Wetenschappen voor het behalen van de graad van Doctor in de Toegepaste Wetenschappen

ELOOT Sunny (PV) 2004-2005
Experimental and Numerical Modeling of Dialyse
Experimentele en Numerieke Modellering van Dialyse (a en b)
Proefschrift voorgelegd aan de faculteit Toegepaste Wetenschappen voor het behalen van de graad van Doctor in de Toegepaste Wetenschappen

DUMONT Kris (PV & J. Vierendeels) 2004-2005
Experimentele en Numerieke Modellering van de Hartklepdynamica
Experimental and Numerical Modeling of Heart Valve Dynamics (a en b)
Proefschrift voorgelegd aan de faculteit Toegepaste Wetenschappen voor het behalen van de graad van Doctor in de Toegepaste Wetenschappen

Academic year 2003-2004

VANDENBERGHE Stijn (PV & PS) 2003-2004
Modellering van de Interactie tussen Hartondersteunende Pompen en het Linkerventrikel (korte nederlandstalige versie)
Modeling the Interaction between Cardiac Assist Devices and the Left Ventricle
Proefschrift voorgelegd aan de faculteit Toegepaste Wetenschappen voor het behalen van de graad van Doctor in de Toegepaste Wetenschappen

MATTHYS Koen (PV & PS) 2003-2004
Vasculaire Hemodynamica: Onderzoek naar niet-invasieve en minimal invasieve methoden voor de bepaling van de vasculaire functie in rust en tijdens cardiovasculaire belasting
Assesment of Vascular Haemodynamics: Investigation of non-invasive and minimally invasive methods for assessment of vascular function at rest and during cardiovascular challenge (a en b)
Proefschrift voorgelegd aan de faculteit Toegepaste Wetenschappen voor het behalen van de graad van Doctor in de Toegepaste Wetenschappen

GLOR Fadi (PV) 2003-2004
Integratie van medische beeldvorming en numerieke stromingsmechanica voor het meten van de bloedstroom in de halsslagaders
Integrating medical imaging and computational fluid dynamics for measuring blood flow in carotid arteries
Proefschrift voorgelegd aan de faculteit Toegepaste Wetenschappen voor het behalen van de graad van Doctor in de Toegepaste Wetenschappen

DE Somer Filip (T. Ebels, G. Van Nooten en PV) 2003-2004
Assessment of Vascular Haemodynamics: investigation of non-invasive methods for assessment of vascular function at rest and during cardiovascular challenge.
Proefschrift voorgelegd aan de faculteit Toegepaste Wetenschappen voor het behalen van de graad van Doctor in de Toegepaste Wetenschappen

Academic year 2001-2002

DE MEY Stefaan (PV) 2001-2002
Diastologie : Inzichten uit Modelstudies en Klinische Waarnemingen met Kleuren M-mode Doppler Echocardiogragie
Diastology : Insights from Model Studies and Clinical Observations using Colour M-Mode Doppler Echocardiography
Proefschrift voorgelegd aan de faculteit Toegepaste Wetenschappen voor het behalen van de graad van Doctor in de Toegepaste Wetenschappen.

Academic year 2000-2001

DE SUTTER Renaat (RV) 2000-2001
Erosie & transport van cohesieve sedimentmengsels in niet-permanent regime.
Proefschrift voorgelegd aan de faculteit Toegepaste Wetenschappen voor het behalen van de graad van Doctor in de Toegepaste Wetenschappen – richting bouwkunde.

HUYGENS Marc (RV) 2000-2001
Een geïntegreerd onderzoek van zandsuppleties als kustverdediging
Proefschrift voorgelegd aan de faculteit Toegepaste Wetenschappen voor het behalen van de graad van Doctor in de Toegepaste Wetenschappen – richting bouwkunde.

DIERICKX Peter (PV) 2000-2001
Bloedstroming en gastransport in een kunstlong
in numero and in vitro analyse Blood flow and gas transport in artificial lungs: in numero and in vitro analysis
Proefschrift voorgelegd aan de faculteit Toegepaste Wetenschappen voor het behalen van de graad van Doctor in de Toegepaste Wetenschappen.

Academic year 1998-1999

KADORI Thabit (RV & FDT) 1998-1999
Een nieuwe benadering van en bijdrage tot pompproeven en drainagemodellen; Ontwikkeling, synthese, analyse en toepassingen
A new approach and contribution in pumping tests and drainage models; Development, synthesis, analysis and applications
Proefschrift voorgelegd aan de faculteit Toegepaste Wetenschappen voor het behalen van de graad van Doctor in de Toegepaste Wetenschappen – richting bouwkunde

1997

SEGERS Patrick (RV) 1997
Biomechanische Modellering van het Arterieel Systeem voor de niet- invasieve bepaling van de Arteriële Compliantie, Vol. 1 en 2.
Proefschrift voorgelegd aan de faculteit Toegepaste Wetenschappen voor het behalen van de graad van Doctor in de Toegepaste Wetenschappen.

DE WACHTER Dirk (PV & RV) 1997
Modellering van de dialysebehandeling bij nierfalen
Proefschrift voorgelegd aan de faculteit Toegepaste Wetenschappen voor het behalen van de graad van Doctor in de Toegepaste Wetenschappen.

1995

TITO Limbaya (RV) 1995
Etude théorique et expérimentale du transport des matériaux partiellement cohésifs dans un modèle sedimentologique à fond mobile de section semi-circulaire.
Proefschrift voorgelegd aan de faculteit Toegepaste Wetenschappen voor het behalen van de graad van Doctor in de Toegepaste Wetenschappen.

1992

VERDONCK Pascal (RV) 1992
Studie van de bloedstroom doorheen de mitraalklep. Deel 1 : Echocardiografisch onderzoek van de natuurlijke mitraalklep, mitraalklepgebreken en kunstmatige hartkleppen. Deel 2 : Mathematische modellering van de stroming doorheen en de beweging van de natuurlijke mitraalklep. Deel 3 : Hartsimulator voor echografisch onderzoek van kunstmatige hartkleppen.
Proefschrift voorgelegd aan de faculteit Toegepaste Wetenschappen voor het behalen van de graad van Doctor in de Toegepaste Wetenschappen.

1982

VERHOEVEN Ronny (GT) 1982
Niet-permanente stroming in cirkelvormige leidingen. Een critische analyse van de waterslagberekening in theorie en in praktijk.
Proefschrift voorgelegd aan de faculteit Toegepaste Wetenschappen voor het behalen van de graad van Doctor in de Toegepaste Wetenschappen.

1977

DE TROCH François (GT) 1977
Studie van de oppervlaktewaterhydrologie van een Oostvlaams stroom- bekken: de Zwalmbeek te Nederzwalm. (vol.1: tekst; vol.2: fig.,app.,biblio.)
Proefschrift voorgelegd aan de faculteit Toegepaste Wetenschappen voor het behalen van de graad van Doctor in de Toegepaste Wetenschappen.

1975

BERLAMONT Jean (GT) 1975
Rolgolven: de niet permanente, supercritische, turbulente stroming in prismatische kanalen met rechthoekige doorsnede.
Proefschrift voorgelegd aan de faculteit Toegepaste Wetenschappen voor het behalen van de graad van Doctor in de Toegepaste Wetenschappen.

1961

TISON Gérard (LT) 1961
Permanente en niet-permanente stromingen door leidingen in kunststof.
Proefschrift voorgelegd aan de faculteit Toegepaste Wetenschappen voor het behalen van de graad van Geaggregeerde van het Hoger Onderwijs