Tilke Devriese

Assistent
Contactgegevens en onderzoeksprofiel

Tilke Devriese (°1989) studeerde in 2012 af als burgerlijk ingenieur-architect aan de Universiteit Gent. Ze werd vanuit de vakgroep geselecteerd om deel te nemen aan de Meesterproef van de Vlaams Bouwmeester. Nadien werkte ze mee aan een onderzoeksproject bij Labo A (UGent) en deed ervaring op als architect. Vervolgens werkte ze zeven jaar als stabiliteitsingenieur. In 2018 en 2019 behaalde ze credits voor verschillende vakken van de opleiding burgerlijk ingenieur.

Tilke startte in 2020 als assistent aan de vakgroep Architectuur en Stedenbouw. Haar doctoraatsonderzoek gaat uit van de stelling dat ingenieurs in hun werk evenzeer een ontwerpproces doorlopen en bestudeert hoe dat zich verhoudt tot het proces van de architect in samenwerkingen. Dit doet ze door op basis van archiefmateriaal van zowel de architect als de betrokken ingenieur het ontwerpproces te reconstrueren. Ze voert het onderzoek binnen het kader van hedendaagse architectuurproductie in Vlaanderen en zoomt in op ontwerpwedstrijden.

In het kader van haar assistentschap begeleidt ze studenten in ontwerpateliers, organiseert ze bijzondere vraagstukken en volgt ze verschillende masterproeven op.