Programmastructuur

Overzicht

Het doctoraatsopleidingsprogramma van de Universiteit Gent is als volgt gestructureerd:

  Minimum aantal   Maximum aantal
  Gespecialiseerde cursussen   3 cursussen   max. 3 bijkomende cursussen
  (reguliere cursus punten)   max. 30 ECTS in cursuspunten
  Vaardigheidstrainingen   3 seminaries (verschillende   clusters*)   max. 3 bijkomende cursussen
  Conferenties   3 presentaties/posters
  Publicaties   1 artikel/hoofdstuk/boek
  Zelfreflectierapport   jaarlijks
  Verdediging   ja
    = certificaat van het   doctoraatsopleidingsprogramma   = bijkomende activiteiten

*Communicatievaardigheden, Onderzoek & Valorisatie, Leiderschap & Persoonlijke effectiviteit, Carrière management

Certificaat van het doctoraatsopleidingsprogramma

Doctoraatsstudenten die het getuigschrift van het doctoraatsopleidingsprogramma willen behalen, moeten het minimale aantal activiteiten voltooien, namelijk drie gespecialiseerde cursussen, drie vaardigheidstrainingen (uit drie verschillende clusters), drie congresbijdragen, één publicatie, de jaarlijkse zelfreflectierapporten en de doctoraatsverdediging.

De meeste promovendi (met uitzondering van degenen voor wie het programma verplicht is) kunnen vrij kiezen voor cursussen die relevant zijn voor de ontwikkeling van hun onderzoek en hun (onderzoeks)loopbaan. In het minimumpakket van het doctoraatsopleidingsprogramma kunnen doctorandi zowel cursussen opnemen die door de Doctoral Schools van de Universiteit Gent worden georganiseerd, als cursussen die door andere instellingen en/of reguliere opleidingsonderdelen (master en hoger) worden georganiseerd.

De onderzoekscomponent van het doctoraatsopleidingsprogramma biedt doctorandi de mogelijkheid om hun meest representatieve onderzoeksoutput (publicaties en presentaties) voor het voetlicht te brengen.

Doctoraatsstudenten die het minimum aantal activiteiten hebben voltooid en het getuigschrift van het doctoraatsopleidingsprogramma willen behalen, moeten hun curriculum voor de eindbeoordeling indienen 20 werkdagen vóór de vergadering van de faculteitsraad die over de toelating tot het doctoraatsexamen beslist. Voor meer informatie over het indienen van uw curriculum voor de eindbeoordeling, verwijzen wij u naar deze richtlijnen.

Facultair verplicht programma

Faculteiten kunnen ervoor kiezen om (een deel van) het doctoraatsopleidingsprogramma verplicht te stellen voor sommige of voor al hun doctoraatskandidaten, hoewel daarbij bepaalde beperkingen in acht moeten worden genomen (zie onderstaande tabel). Raadpleeg het reglement van je faculteit om te weten of een verplicht programma al dan niet op jou van toepassing is.

  Facultair verplicht programma
  Gespecialiseerde cursussen   max. 3 cursussen
  (reguliere cursus punten)   max. 3. ECTS in cursuspunten
  Vaardigheidstrainingen   max. 3 seminaries 
  Conferenties   max. 3 presentaties/posters
  Publicaties   max. 1 artikel/hoofdstuk/boek
  zelfreflectierapport   jaarlijks
    = toestemming om te verdedigen

Bijkomende activiteiten

Doctoraatsstudenten mogen bijkomende cursussen (hetzij gespecialiseerde cursussen, hetzij vaardigheidstrainingen) opnemen in hun curriculum. Het maximale aantal van activiteiten kan cursussen omvatten georganiseerd door de Doctoral Schools van de Universiteit Gent (max. 3 gespecialiseerde cursussen en max. 3 vaardigheidstrainingen) en/of tot 30 ECTS in reguliere opleidingsonderdelen (bachelor en hoger).

Bijkomende onderzoeksactiviteiten en cursussen die de maximale set overschrijden, moeten in het individuele cv worden opgenomen.

Gerelateerde informatie

Registratie, erkenning en financieringsprocedures van cursussen.