Doctoraat en doctoraatsopleiding afwerken

Reglementen

Doctoraatsexamen

Eindevaluatie van de doctoraatsopleiding

In het geval dat je

  1. Een verplichte doctoraatsopleiding opgelegd hebt gekregen door jouw faculteit, of als
  2. je het getuigschrift van de doctoraatsopleiding wil behalen

dan moet je het curriculum van je doctoraatsopleiding finaal indienen ten laatste 20 werkdagen voor de datum van de faculteitsraad waarop je jouw proefschrift zal neerleggen.

Getuigschrift van de doctoraatsopleiding

Het getuigschrift van de doctoraatsopleiding wordt uitgereikt als je het volledige programma van de doctoraatsopleiding doorlopen hebt. Het getuigschrift wordt ondertekend door de rector. Om dit getuigschrift te behalen, moet je jouw curriculum finaal indienen, ten laatste 20 werkdagen voor de datum van de faculteitsraad waarop je jouw proefschrift zal neerleggen..

Creditbewijzen en aanwezigheidscertificaten

Als je niet het volledige programma van de doctoraatsopleiding doorlopen hebt, kan je nog steeds creditbewijzen of aanwezigheidscertificaten krijgen.

  • Creditbewijzen kunnen uitgereikt worden voor reguliere opleidingsonderdelen die in de studiekiezer van de Universiteit Gent opgenomen zijn, en voor regulier opleidingsonderdelen die georganiseerd worden door een Doctoral School aan de Universiteit Gent. Als je ten minste 10 op 20 gehaald hebt op een regulier opleidingsonderdeel, kan je een creditbewijs aanvragen bij jouw facultaire studentenadministratie.
  • Aanwezigheidscertificaten zijn beschikbaar voor specialist courses en transferable skills seminars die georganiseerd worden door een Doctoral School van de Universiteit Gent. Als je deelgenomen hebt aan zo'n cursus of seminarie, kan je per email een aanwezigheidscertificaat aanvragen bij doctoralschools@ugent.be.