Ombudspersonen

Wat?

De ombudspersonen treden op als bemiddelaar bij individuele geschillen van studenten met professoren.

De bevoegdheden van de facultaire ombudspersonen kunnen worden teruggevonden in het Onderwijs- en examenreglement artikel 98.

Facultaire ombudspersonen

Institutionele ombudspersoon

              • Nathalie Depoorter

                institutionele ombudspersoon

                T +32 9 331 00 63

                 Directie Onderwijsaangelegenheden | Department of Educational Policy

                Afdeling Onderwijskwaliteitszorg | Quality Assurance Office

                Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma’s | Registrar’s Office

                Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent, België

                 http://www.ugent.be/dowa