Faculteitsraad

Faculteitsraad

 • De faculteit wordt bestuurd door de faculteitsraad die wordt voorgezeten door de decaan. De faculteitsraad is samengesteld uit enerzijds een aantal vast zetelende ZAP-leden zijnde de decaan en de vakgroepvoorzitters en daarnaast uit een aantal verkozen ZAP-leden, vertegenwoordigers van het assisterend personeel, het administratief en technisch personeel en de studenten.
 • De faculteitsraad is belast met de organisatie en de coördinatie van de onderwijsverstrekking en van de wetenschapsbeoefening in de onderscheiden vakgebieden die tot hun bevoegdheid behoren op grond van de opleidingen en de vorming waarvoor zij instaan.
 • De faculteitsraden zijn onder meer bevoegd voor:
  • het aanduiden van lesgevers
  • het verlenen van studieduurverkorting
  • het beslissen welke studiejaren deeltijds ingericht worden enz….
 • De faculteitsraden adviseren het universiteitsbestuur onder meer over:
  • het vaststellen van een onderwijsregeling en een opleidingsprogramma
  • het organiseren van voortgezette academische opleidingen
  • de toelatingsvoorwaarden tot de academische opleidingen van de tweede cyclus
  • het inrichten van bepaalde toelatingsexamens
  • het vaststellen van vacatures voor academisch personeel
  • de benoeming, aanstelling en bevordering van professoren.

Samenstelling

 

Leden ZAP vertegenwoordiging

Prof. dr. Frank Gasthuys, voorzitter (decaan)

Prof. dr. Siska Croubels (DI05)

Prof. dr. Wim Van Den Broeck (DI11)

Prof. dr. Eric Cox (DI04)

Prof. dr. Freddy Haesebrouck (DI05)

Prof. dr. Kurt Houf (DI04)

Prof. dr. Luc Peelman (DI07)

Prof. dr. Ann Van Soom (DI08)

Prof. dr. Sylvie Daminet (DI09)

Prof. dr. Ann Martens (DI10)

Prof. dr. Jimmy Saunders (DI11)

Prof. dr. Gunther van Loon (DI08)

Prof. dr. Hans Nauwynck (DI04)

Prof. dr. Edwin Claerebout, secretaris (DI04)

Prof. dr. Lynn Vanhaecke (DI04)

Prof. dr. Jeroen Dewulf (DI08)

Prof. dr. Myriam Hesta (DI11)

Prof. dr. An Martel (DI05)

Prof. dr. Koen Chiers (DI05)

Prof. dr. Pieter Cornillie (DI11)

Prof. dr. Annelies Decloedt (DI08)

Prof. dr. Geert Janssens (DI07)

Prof. dr. Evelyne Meyer (DI05)

Prof. dr. Bernadette Van Ryssen (DI11)

 

Leden AAP Vertegenwoordiging

Dr. Maarten Haspeslagh

Dr. Tom Hellebuyck

Dr. Jella Wauters

 

Leden ATP vertegenwoordiging

Dhr. Dirk Demeulenaere

Mevr. Angelique Delang, Secretaris

Dhr. Marnik De Norre

 

Leden studenten vertegenwoordiging

Sjoerd Vissers (2e master)

Andres D’haeseleer (3e master)

Karlijn van Malder (3e master)

Max Bosmans (2e master)

Inez van der Coelen (3e master)

 Verslagen

 

Data vergaderingen

 

Datum Faculteitsraad Uiterste indiendatum voorbereiding Deadline indienen pdf doctoraat
28 september 2022 om 14u

19 september 2022

21 september 2022

12 oktober 2022 om 14u

3 oktober 2022

12 oktober 2022

16 november 2022 om 14u

7 november 2022

16 november 2022

14 december 2022 om 14u

5 december 2022

14 december 2022

11 januari 2023 om 14u

2 januari 2023

11 januari 2023

15 februari 2023 om 14u

6 februari 2023

15 februari 2023

15 maart 2023 om 14u

6 maart 2023

15 maart 2023

19 april 2023 om 14u

10 april 2023

19 april 2023

17 mei 2023 om 14u

8 mei 2023

17 mei 2023

21 juni 2023 om 14u

12 juni 2023

21 juni 2023

16 augustus 2023 om 14u

7 augustus 2023

16 augustus 2023