Heeft u onder uw patiënten een hond met hoofd- of halskanker die in aanmerking komt voor chirurgie? Info voor dierenartsen.

Heeft u onder uw patiënten een hond met een hoofd- of halstumor die voor chirurgie in aanmerking komt en wil u deze patiënt graag doorverwijzen? 

Welke honden komen in aanmerking? Honden met kanker in de mond, elders op het hoofd of ter hoogte van de hals. Belangrijk is dat de hond een goede kandidaat is voor chirurgische behandeling. Dit wil zeggen dat hij in goede algemene toestand moet verkeren en dat er nog geen aanwijzingen mogen zijn voor verre metastases. 

Voor deze klinische studie over fluorescentie-geleide chirurgie wordt een kleurstof toegediend aan honden met een hoofd- en halstumor (pre-operatief via intraveneuze injectie of intra-operatief na tumorresectie door sprayen van het wondbed) om de fluorescerende tumorcellen met behulp van een speciale camera in beeld te brengen. Deze benadering vergroot de kans op volledige verwijdering van alle tumorcellen waardoor het risico op locaal recidief kleiner wordt en waardoor tevens vermeden wordt onnodig grote marges te nemen. Het doel van deze studie is om te bestuderen of een nieuw, veelbelovend contrastmiddel inderdaad een meerwaarde biedt tijdens het verwijderen van tumoren met slecht omschreven marges.  

De veiligheid van deze Nanobody-kleurstof werd reeds door onszelf getest. Er werd geen enkele bijwerking vastgesteld bij normale honden, niet bij dosissen die veel hoger waren dan de dosis die bij honden met hoofd- en halskanker zal worden toegediend en evenmin na herhaalde toediening.  

 

Voor meer informatie en/of doorverwijzing kan contact opgenomen worden met dierenarts Nayra Valle via nayra.valle@ugent.be of Professor Hilde de Rooster (Weke Delen Chirurgie) via hilde.derooster@ugent.be. 


Terug naar introductie

kankercellenonderzoek