Neurologie

Binnen onze vakgroep zijn wij verantwoordelijk voor de diagnosestelling en de behandeling van neurologische aandoeningen bij de hond en de kat. De meeste patiënten zijn doorgestuurd door dierenartsen in de praktijk. Doch, eigenaars van honden en katten kunnen ons ook op eigen initiatief consulteren. Consultaties gebeuren dagelijks tussen 8u en 12u. Spoedgevallen kunnen steeds (ook op zon- en feestdagen) doorgestuurd worden.

Naast dienstverlening en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek hebben wij een belangrijke onderwijsvervullende taak, vandaar dat u naast dierenartsen ook studenten diergeneeskunde in de consultatiekamer zal aantreffen. Zij voeren een eerste gesprek met jullie, doen een algemeen onderzoek en bespreken dit dan met ons. De verdere communicatie verloopt rechtstreeks tussen jullie en ons.

Het doel van het neurologisch onderzoek is om het probleem binnen het zenuwstelsel te lokaliseren. Op basis daarvan kan een lijst van mogelijke oorzaken opgesteld worden en kan bepaald worden welke verdere onderzoekstechnieken er nodig zijn om tot een definitieve diagnose te komen. Onderzoeken die op onze dienst of de dienst medische beeldvorming kunnen gebeuren zijn o.a.: onderzoek van hersenvocht of ruggenmergvocht, electrofysiologisch onderzoek (zenuw- en spieronderzoek), radiografie, myelografie, CT scan, MRI scan, ...
Samen met u worden dan de verschillende behandelingsopties besproken – soms is hiervoor een hospitalisatie vereist.

De neurologische aandoeningen die we het vaakst zien bij de hond zijn epilepsie en discus hernia. Maar ook minder frekwent voorkomende ziekten zoals bepaalde spier- of zenuwaandoeningen worden vastgesteld.

 

 Neurologie kat Neurologie hond