Sarah Van Hoof

Sarah Van Hoof is hoofddocent Nederlands en meertalige communicatie. Haar onderzoeksinteresses situeren zich in het domein van de sociolinguïstiek. Centrale thema's in haar werk zijn taalideologie en taalpolitiek in het naoorlogse en hedendaagse Vlaanderen, taalbeleid en taalpraktijken in publieke instellingen en de rol van taal in de tewerkstelling van anderstalige nieuwkomers.


Recente publicaties      ||     Volledige bibliografie      ||      Research Explorer