Roos-Marie van den Bogaard

" Roos-Marie van den Bogaard is doctoraatstudent aan de Universiteit Gent. Zij doet onderzoek naar de inclusie van gezinnen met internationale en tijdelijke bescherming in België als onderdeel van het REFUFAM project, dat bestaat uit een interdisciplinair consortium. Haar onderzoek vindt plaats onder supervisie van Prof. Dr. Ellen Desmet, Prof. Dr. Robin Vandevoordt en Dr. Milena Belloni. Hiervoor werkte Roos-Marie als Junior Advocacy Officer voor het Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM). Daarnaast deed zij in haar capaciteit als zelfstandig consultant ook onderzoek naar het vrij verkeer van personen binnen de EU. Onder andere door haar vrijwilligerswerk bij VluchtelingenWerk Nederland en haar functie als junior programma medewerkster op het thema migratie bij Justice and Peace Netherlands heeft zij zich ook bekend gemaakt met het vluchtelingenrecht- en beleid in de Europese context."


Recente publicaties      ||     Volledige bibliografie      ||      Research Explorer