Camille Wets

Na het behalen van een Bachelor in de Verpleegkunde in 2017, studeerde Camille Wets in september 2019 in de Master of Science in Sociologie aan de Universiteit Gent. In haar masterproef focuste ze op het psychosociaal welzijn van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen in Vlaamse pleeggezinnen.
In september 2020 startte Camille als doctoraatsstudent op het REMEDI project (gefinancierd door BELSPO). Het REMEDI project (2020-2023) heeft tot doel inzicht te verwerven in de besluitvorming van huisartsen ten aanzien van patiënten met een migratieachtergrond en geestelijke gezondheidsproblemen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Camille is werkzaam aan de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen en werkt onder supervisie van Prof. Piet Bracke en Dr. Melissa Ceuterick (Vakgroep Sociologie, Hedera onderzoeksgroep).


Recente publicaties      ||     Volledige bibliografie      ||      Research Explorer