Vrijstellingen

Wie houder is van creditbewijzen, van eerder verworven kwalificaties (EVK) of van een bewijs van bekwaamheid op basis van eerder verworven competenties kan bij de curriculumcommissie een vrijstelling vragen voor bepaalde opleidingsonderdelen.  Je kan dus geen vrijstelling aanvragen op basis van een vak waarvoor je gedelibereerd bent. Indien de vrijstelling wordt toegekend, word je vrijgesteld van de verplichting om het examen van het 'gelijkaardig' opleidingsonderdeel af te leggen.

Het reglement over vrijstellingen vind je in artikel 29 van het Onderwijs- en examenreglement .

Aanvraagdossier samenstellen en indienen

Het is aan jou om aan te tonen dat de inhouden en competenties die gerealiseerd worden in het vak waarvoor je vrijstelling vraagt, reeds zijn verworven. Vertrekbasis is de studiefiche van het vak waarvoor men vrijstelling vraagt (studiekiezer).

Stel je dossier samen met volgende zaken:

  • Een overzicht van de vakken waarvoor je een vrijstelling aanvraagt
  • Per vak waarvoor je een vrijstelling aanvraagt, vermeld je op basis van welk reeds eerder gevolgd vak of vakken
  • Creditbewijzen of  - indien niet voorhanden - de studiefiches van de vakken op basis waarvan je een vrijstelling aanvraagt. Dit zijn de studiefiches van het academiejaar waarin je een credit hebt behaald voor dat vak.
  • Kopie van puntenbriefjes en diploma
Dien je dossier in bij de trajectbegeleider vóór:
  • 15 november voor opleidingsonderdelen uit de eerste semester
  • 1 maart voor opleidingsonderdelen uit de tweede semester of jaaropleidingsonderdelen

En verder?

Beslissing

De uiteindelijke beslissing over de aanvraag wordt genomen door de curriculumcommissie van de faculteit.

Je wordt van deze beslissing op de hoogte gebracht via mail.

Impact op het curriculum

Bij het ingeven van je curriculum in OASIS dien je ook de opleidingonderdelen waarvoor je vrijstellingen hebt aangevraagd/gekregen op te nemen in je curriculum. De facultaire studentenadministratie zal - indien van toepassing - je vrijstellingen in OASIS registreren.

Afhankelijk van het aantal studiepunten waarvoor je bent vrijgesteld kom je in aanmerking voor een geïndividualiseerd traject (GIT) waarbij je vakken mag opnemen uit het volgend modeltrajectjaar van de opleiding. Meer info.

Beroepsmogelijkheid tegen beslissingen van de examencommissie inzake vrijstellingen

Ben je het niet eens met de beslissing van de examencommissie betreffende je aanvraag voor vrijstellingen? In dat geval kan je in beroep gaan tegen deze beslissing bij de Interne Beroepscommissie. De interne beroepsprocedure staat in het Onderwijs- en examenreglement beschreven.

Vragen? Contacteer de trajectbegeleider!

Campus Coupure (bio-ingenieuropleidingen en Engelstalige masteropleidingen):

Campus Schoonmeersen (industrieel ingenieuropleidingen - biowetenschappen/ industriële wetenschappen: biochemie)

Campus Kortrijk (industrieel ingenieuropleidingen - bio-industriële wetenschappen)

Gerelateerde inhoud