Masterproef in het buitenland (campus Kortrijk)

Infosessie

Bekijk de presentatie van de infosessie

Voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden voor studenten die op uitwisseling willen gaan in kader van masterproefonderzoek:

 • Je mag je masterproef pas in je curriculum opnemen in het academiejaar waarin je kan afstuderen: je neemt dus alle vakken van de masteropleiding op of je hebt deze al afgelegd.
 • De masterproef vindt normaliter plaats tijdens het 2e semester. Uitzondering: Indien je in een GIT-traject zit waarbij je enkel nog de masterproef moet afwerken (afstuderen in januari) is een uitwisseling in het 1e semester mogelijk.
 • In principe kan je niet naar het buitenland wanneer je in dit semester nog (een) vak(ken) moet opnemen (m.u.v. Bedrijfsmanagement en Stage). 
 • Wanneer de academische kalender van de partner niet overeenkomt met die van de UGent en de partnerinstelling verwacht al aanwezigheid tijdens de examenperiode van het 1ste semester, zijn er 2 opties. Beide opties zijn geen recht, maar een gunst die je aan de lesgever kan vragen.
  • Het examen op een ander moment afleggen. Dit mag ook buiten de voorziene examenperiode.
  • Het examen op hetzelfde moment in het buitenland afleggen, onder toezicht van een gekend contactpersoon van de partnerinstelling.
 • Voor het vak ‘Bedrijfsmanagement’, dat ook in het 2de semester valt, zijn er 2 opties:
  • Bij een partnerinstelling waarmee de faculteit een samenwerkingsakkoord heeft en waar een equivalent vak wordt aangeboden, kan je dit vak in uitwisseling volgen.
  • In alle andere gevallen volg je het vak op afstand aan UGent via online lesmateriaal.
 • Voor het vak 'Stage', dat ook in het 2de semester valt, zijn er 2 opties:
  • je kan je stage afleggen in de voorafgaande zomer
  • je kan een stagebedrijf zoeken op de bestemming van je uitwisseling (het onderwerp van je stage mag niet hetzelfde zijn van je masterproef!). Bij voorkeur verricht je dan beide uitwisselingen in verschillende organisaties (bijvoorbeeld een stage in een bedrijf en je masterproef bij een universitaire instelling).

Voor studenten in een schakelprogramma

 • je mag een uitwisselingsaanvraag indienen als je alle vakken uit je schakelprogramma opneemt
 • op het moment van je vertrek moet je geslaagd zijn voor volledig schakelprogramma, anders wordt je uitwisseling geannuleerd

Masterproef gedeeltelijk in het buitenland afleggen

Je kan je masterproef gedeeltelijk in het buitenland afleggen. Dit houdt in dat je een gedeelte van het onderzoekswerk en/of verwerking van je masterproef in het buitenland zal voltooien. De verdediging van je masterproef vindt sowieso plaats aan UGent - Campus Kortrijk. 

Masterproef uitwisseling bij een instelling MET akkoord UGent

 • Je kan op deze webpagina controleren met welke partnerinstellingen onze faculteit een akkoord heeft. Als je op uitwisseling gaat in kader van masterproefonderzoek bij een partnerinstelling, dan maak je aanspraak op mogeljike beurzen via UGent ((Erasmus+ studies, Erasmus Belgica, bilaterale raamakkoorden buiten Europa)
LET OP! Als je aanspraak wil maken op een UGent-beurs, zorg dan dat je uitwisselingsaanvraag ingediend wordt voor de deadline van 31/01/2022!

Masterproef uitwisseling bij een instelling ZONDER akkoord met UGent

 • Je kan ook op uitwisseling gaan bij een instelling waar Universiteit Gent geen akkoord mee heeft. In dat geval kom je niet in aanmerking voor beurzen via de UGent ((Erasmus+ studies, Erasmus Belgica, bilaterale raamakkoorden buiten Europa)

Vakken volgen tijdens een uitwisseling voor masterproef?

Voor studenten die het plichtvak 'Bedrijfsmanagement' dienen te volgen tijdens de periode van uitwisseling, is het mogelijk om aan de partnerinstelling waar je op uitwisseling gaat een gelijkwaardig vak op te nemen. Dit is enkel mogelijk wanneer aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • Je bent nog niet eerder op uitwisseling geweest om vakken te volgen bij een partnerinstelling.
 • Onze faculteit heeft een bilateraal akkoord met de partnerinstelling waar je naartoe gaat
 • Er zijn nog vrije plaatsen beschikbaar op dit akkoord.
 • De gastinstelling stemt in met je voorstel.
 • De opleidingscommissie stemt in met je voorstel.

Procedure