Infosessie "nieuwe" lesgevers 18-09-2018

Infosessie bedoeld voor nieuwe lesgevers of lesgevers die nood hadden aan een opfrissing.

Inhoud van de infosessie:

  • Een helder overzicht van de concrete taken die je als lesgever dient te vervullen doorheen het academiejaar (studiefiches actualiseren, werkvormen begroten, competentiematrix opstellen, toetsprincipes toepassen voor evaluaties, optreden als promotor of jurylid in bachelor- en masterproef, enz. … );
  • De onderwijssystemen en –processen aan onze faculteit en de rol die je er als lesgever moet/kan in spelen.