Proefhoeve Bottelare opent haar deuren

(22-06-2015) De Universiteit Gent en de Hogeschool Gent houden op 24 juni samen een opendeurdag op hun proefhoeve in Bottelare.

Meer info:  info.crelanleerstoel@ugent.be

De vakgroep Toegepaste Biowetenschappen van de faculteit Bio-ingenieurswetenschapen van de Universiteit Gent en de faculteit Natuur en Techniek van de Hogeschool Gent houden op 24 juni een opendeurdag op hun proefhoeve in Bottelare. Die staat in voor baanbrekend praktijkonderzoek op het gebied van gewasbescherming en duurzame landbouw. Er wordt jaarlijks ongeveer 30 hectare grond bewerkt in veldproeven. Wekelijks worden ongeveer 100 velden geobserveerd en opgevolgd. Tegelijkertijd krijgen studenten van de bachelor en master opleidingen er de kans om hun eigen onderzoek uit te voeren en direct in contact te komen met de landbouwpraktijk. 

Op woensdag 24 juni organiseren UGent en HoGent een opendeurdag op hun proefhoeve in Bottelare. De opendeurdag staat in het teken van geïntegreerde gewasbescherming met speciale aandacht voor de beheersing van bladluizen en graanhaantjes in de graanteelt. Het bezoek begint met een verwelkoming door professor Geert Haesaert (UGent), die de leiding heeft over de proefhoeve, en door decaan Patrick Steelandt (HoGent). Het thema dat centraal staat bij het proefveldbezoek is een duurzame voedsel- en voederproductie.

Volgens professor Haesaert ligt het accent op plantendiversiteit door onderzoek naar vruchtwisseling, de introductie van eiwitgewassen/mengteelten, de introductie van nieuwe gewassen en de creatie van nieuwe genotypes. Na de verwelkoming is er mogelijkheid om onder begeleiding van het Bottelare-team de proefvelden te bezoeken. Op het terrein gebeurt onderzoek naar de beste teelttechnieken van maïs, granen, eiwitgewassen en aardappelen.

Beheersing van bladluizen

Speciale aandacht is er voor het project 'Ontwikkeling van geïntegreerde gewasbeschermingstechnieken voor de beheersing van bladluizen en graanhaantjes in de graanteelt'. "Onze tweede focus gaat naar geïntegreerde gewasbescherming met extra aandacht voor predictiemodellen van plantenziekten en de ontwikkelingen van schadedrempels rekening houdend met de aanwezigheid van natuurlijke vijanden", aldus professor Haesaert.

Geïntegreerde gewasbescherming staat hierbij voor een duurzame en milieuvriendelijke vorm van gewasbescherming waarbij verschillende (zowel biologische als chemische) bestrijdingstechnieken geïntegreerd toegepast worden zodat de schade aan planten onder de economische schadedrempel wordt gehouden. Naast duurzame beheersmaatregelen wordt er gekozen voor gewasbeschermingsmiddelen met een zeer specifieke werking, dus enkel tegen de ziekte of plaag die een probleem vormt.

Voor de bestrijding van insecten worden waar mogelijk natuurlijke vijanden aangetrokken, zoals sluipwespen en lieveheersbeestjes. Daarnaast gebeurt er ook een uitgebreide monitoring van de actuele situatie op het veld om zo de nood aan een uitgebreide bestrijding te kunnen voorkomen. Sinds 1 januari 2014 is elke land- en tuinbouwer in de Europese Unie verplicht om de principes van geïntegreerde gewasbescherming toe te passen.