OC-MSc in de bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie

Samenstelling

ZAP

  • Frederik Ronsse (voorzitter)
  • Paul Van der Meeren (secretaris, ZAP-aanspreekpunt "internationale dimensie")
  • Thomas Heugebaert
  • Chris Stevens
  • Matthias D'Hooghe

 AAP

  • Martijn Castelein

ATP

  • Els Van Hende

Studenten

  • Evert Verdegem
  • Maarten Lootens
  • Jarne Van der Aa

Links