Agenda

De facultaire bouwcommissie vergadert gemiddeld viermaal per jaar.