Smart farming

Parcel-based agriculture delivers the greatest sustainability gains

Long-term field trials carried out by Ghent University and HOGENT in the experimental farm Bottelare show that the greatest gains in terms of sustainability can be achieved with "parcel-based agriculture".

Read More…

UGent print microklimaatsensor tegen schimmels in fruit

Onderzoekers van de UGent onder leiding van prof. Kathy Steppe ontwikkelden een 3D-geprinte microklimaatsensor toepasbaar in de fruitteelt.

Read More…

Kaliumbemesting op maat dankzij sensor?

De ontwikkeling van een nieuwe sensortechnologie door de Universiteit Gent kan in de nabije toekomst verandering brengen in de kaliumbemesting.

Read More…

Gewassen beter opvolgen via nieuwe drone-technologie

Het team van prof. Kathy Steppe deed testvluchten met nieuwe drone technologie op de demoboerderij van Bayer in Huldenberg.

Read More…

Optimaliseren van aardappelteelt via bodemscans

Onderzoekers van de UGent o.l.v. prof. Marc Van Meirvenne brachten de bodemvariatie van een aardappelperceel op de Bayer-demohoeve in kaart.

Read More…

Interpretatie van oogstkaarten vergt enig inzicht

Een team onderzoekers van de UGent beantwoordt vragen i.vm. precisielandbouw voor een beter begrip in opbrengstverschillen binnen een perceel.

Read More…

Drone hoeft niet peperduur te zijn om nuttig te wezen

Onderzoekers van de UGent o.l.v. prof. Kathy Steppe gebruikten een drone om de pioniersboerderij in Huldenberg in kaart te brengen.

Read More…

Bodemscans als vertrekpunt voor precisielandbouw

Onderzoekers aan de UGent o.l.v. prof. Marc Van Meirvenne deden bodemscans op drie percelen van de Bayer Forward Farm in Huldenberg.

Read More…