Communication efforts

Scripties over duurzame plaagbestrijding vallen in de prijzen

Bayer bekroont twee UGent thesissen over gewasbescherming.

Read More…

Parcel-based agriculture delivers the greatest sustainability gains

Long-term field trials carried out by Ghent University and HOGENT in the experimental farm Bottelare show that the greatest gains in terms of sustainability can be achieved with "parcel-based agriculture".

Read More…

ForwardFarming has expanded globally

Bayer ForwardFarming started as a Belgian project but has grown to a global phenomenon with 26 branches around the world.

Read More…

Already a decennium of climate-neutral farming in Belgian

The Bayer Forward Farm in Huldenberg has been producing climate-neutral potatoes for 10 years, according to a study by our faculty. The farm has succeeded in this thanks to various innovative techniques.

Read More…

Onderzoek naar efficiënter gebruik van gewasbescherming valt in de prijzen

Twee UGent-scripties in landbouwonderzoek beloond door Bayer

Read More…

Twee UGent-scripties in landbouwonderzoek beloond door Bayer

Twee uitmuntende masterscripties in het landbouwonderzoek aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent werden beloond door Bayer.

Read More…

Duurzame vooruitgang stimuleren

Bayer ForwardFarming stimuleert duurzame vooruitgang.

Read More…

Al decennium lang klimaatneutraal boeren in Huldenberg

De Bayer Forward Farm in Huldenberg produceert al 10 jaar klimaatneutrale aardappelen, zo blijkt uit een onderzoek van onze faculteit. De boerderij is hierin geslaagd dankzij verschillende vernieuwende technieken.

Read More…

UGent-scripties in plantenonderzoek vallen in de prijzen bij Bayer

Twee uitmuntende masterscripties in het landbouwonderzoek aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent werden beloond door Bayer.

Read More…

UGent print microklimaatsensor tegen schimmels in fruit

Onderzoekers van de UGent onder leiding van prof. Kathy Steppe ontwikkelden een 3D-geprinte microklimaatsensor toepasbaar in de fruitteelt.

Read More…

Hoe vermijden dat graanhaantje een graantje meepikt?

Een onderzoeksteam van de UGent o.l.v. prof. Geert Haesaert zocht naar een oplossing voor gras- en graanhaantjes op de Bayer demohoeve in Huldenberg.

Read More…

Kaliumbemesting op maat dankzij sensor?

De ontwikkeling van een nieuwe sensortechnologie door de Universiteit Gent kan in de nabije toekomst verandering brengen in de kaliumbemesting.

Read More…

Gewassen beter opvolgen via nieuwe drone-technologie

Het team van prof. Kathy Steppe deed testvluchten met nieuwe drone technologie op de demoboerderij van Bayer in Huldenberg.

Read More…

Optimaliseren van aardappelteelt via bodemscans

Onderzoekers van de UGent o.l.v. prof. Marc Van Meirvenne brachten de bodemvariatie van een aardappelperceel op de Bayer-demohoeve in kaart.

Read More…

Twee UGent-landbouwscripties beloond door Bayer

Twee uitmuntende masterscripties in het landbouwonderzoek aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent werden beloond door Bayer.

Read More…

In search of the added value of wild bees for fruit

Researchers from Ghent University led by Prof. Guy Smagghe studied the contribution of wild bees to fruit pollination.

Read More…

Interpretatie van oogstkaarten vergt enig inzicht

Een team onderzoekers van de UGent beantwoordt vragen i.vm. precisielandbouw voor een beter begrip in opbrengstverschillen binnen een perceel.

Read More…

Waarschuwingssysteem voor graanhaantje en het belang van bloemranden

UGent onderzoekers o.l.v. Geert Haesaert ontwikkelden een waarschuwingssysteem voor graanhaantjes.

Read More…

Drone hoeft niet peperduur te zijn om nuttig te wezen

Onderzoekers van de UGent o.l.v. prof. Kathy Steppe gebruikten een drone om de pioniersboerderij in Huldenberg in kaart te brengen.

Read More…

Bodemscans als vertrekpunt voor precisielandbouw

Onderzoekers aan de UGent o.l.v. prof. Marc Van Meirvenne deden bodemscans op drie percelen van de Bayer Forward Farm in Huldenberg.

Read More…